Jerzy Strzelecki, 41-250 CzeladŸ ul. Szpitalna 8
NIP
: 625-103-66-65 Regon: 271211422
tel. (032)
763-74-87  kom.605 03 89 04
e-mail
:
jerzyczeladz@interia.pl